021-44614691

مهمترین ویژگی فیدرهای دو ماردون بهپو شامل موارد زیر می باشد:

  • مواد چسبناک که می تواند سبب انسداد ماردون تک پیچ شود، به وسیله فیدرهای دو مارپیچ و خاصیت خود تمیز کنندگی این فیدرها به راحتی تغذیه می شود.
  • پودرهایی که درای روانی زیاد بوده و ممکن است در فیدرهای تک ماردون، از بین ماردون و سیلندر روانه شود، در فیدرهای دو ماردون تداخلی، به راحتی تغذیه می شوند.
  • پودرهای چسبناک که ممکن است تشکیل گلوله داده و از بین ماردون و سیلندر فیدرهای تک ماردون عبور نماید، در فیدرهای دو ماردون شکسته شده و سبب یکنواختی تغذیه می شود.

همچنین تمامی قطعات اصلی این دستگاه به راحتی قابل جداسازی، شستشو و نصب می باشند.

  • همچنین 
فیدر دو ماردون تک سرعته

مشخصات عمومی

نوع دستگاه فیدر حجمی دوماردون تک سرعته

کاربرد فیدینگ انواع مواد به شکل پودر، گرانول، پلت، مواد فیبری و مواد خمیری و چسبناک

مشخصات فرآیندی

ظرفیت تولید 250- 3000 L/H