021-40440433

اهداف و ماموریت‌ها

1-   به کارگیری دانش و تکنولوژی نوین در جهت ارائه خدمات مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی.

2-    توسعه بازار محصولات به کشورهای حوزه غرب آسیا.

3-    سرمایه گذاری در طرح های خوش آتیه دانش بنیان.