021-40440433

راه اندازی کانال شرکت در وبسایت آپارات

on سه شنبه, 15 فروردين 1396.

با راه اندازی کانال شرکت در وبسایت آپارات، ویدیوی مربوط به هر یک از محصولات به تدریج در این سایت بارگذاری خواهند شد. بازدیدکنندگان می توانند برای مشاهده نحوه عملکرد دستگاه های شرکت به این آدرس مراجعه نمایند:

http://www.aparat.com/behpoo.co