021-40440433

مشاوره تخصصی

صنایع و کارخانجات طی فرایند کاری با مشکلات فنی و تخصصی دست به گریبان می باشند که منجر به افت بازدهی و عملکرد مجموعه می گردد. در اغلب این بنگاه های اقتصادی پرداختن به مشکلات فنی در حوزه تاسیسات و ماشین آلات مورد استفاده، خارج از حوزه تخصصی مجموعه بوده و موجب ایجاد دشواری هایی در برنامه های کاری و مدیریتی آن بنگاه می گردد. بدون دانش فنی، ماشین آلات ابزارهایی خواهند بود که با تغییر شرایط کاری یا در مواقع خرابی، کارایی خود را از دست می دهد. بهپو آمادگی دارد تا دانش و تخصص اندوخته شده در حوزه ماشین آلات و تجهیزات همگروه در اختیار صنایع قرار دهد.

بهپو آمادگی دارد در حوزه ماشین آلات و ادوات تخصصی شرکت، دانش و تجربه انباشته شده در شرکت را در قالب ارائه مشاوره های فنی و تخصصی در اختیار مشتریان قرار دهد. حوزه های تخصصی ماشین آلات در بهپو به شرح زیر می باشد.

    1- انواع اکسترودر های تک و دو مارپیچ صنایع غذایی و آبزیان

    2- انواع اکسترودر های تک و دو مارپیچ صنایع پلیمر

    3- گیریبکس های صنعتی

    4- سیستم های اتوماسیون

    5- عملگرهای مکاترونیک

    6- فیدر ها و تغذیه کنند های پودر خشک و مایعات

    7- دستگاه های بسته بندی حجمی و جرمی