021-40440433

ساخت قطعات و زیر سیستم ها

در صنایع فعال در کشور، مشاهده می شود ماشین آلات و خطوط تولید به دلیل نقص در تامین قطعات و زیر سیستم ها و نبود پشتیبانی فنی مناسب عملا از چرخه تولید خارج می گردد. تامین ماشین آلات از کشورهای خارجی و بدون پشتیبانی فنی، هزینه های بالای استفاده از خدمات پس از فروش تامین کنندگان خارجی و عدم برنامه ریزی و زمان بندی مناسب اغلب ریشه های این قبیل از کار افتادگی ها در صنایع ایران می باشد. در بهپو با شناخت این نقیصه اقدام به طراحی و ارائه خدمات تامین قطعات و زیر سیستم ها نموده ایم.

تامین قطعات و زیرسیستم ها بر مبنای اصول حرفه ای فرایند مهندسی معکوس صورت می پذیرد. بدین صورت که شرکت بهپو با استفاده از دانش و مهارت گروههای تخصصی خود، شیوه های مختلف تولید  قطعات و زیر سیستم ها را درک کرده و تأثیر فاکتورهای فنی / اقتصادی در رابطه با انتخاب هر یک از شیوه های مذکور را شناسایی می کند، سپس ماشین آلات و تجهیزات مناسب جهت ساخت قطعات و یا  زیر سیستم ها را بر اساس شرایط فنی  تعیین و یا طراحی می کند. این گام ها به طور خلاصه شامل مراحل زیر می باشد:

الف - تجزیه و تحلیل عملکردی/اقتصادی

ب - آنالیز عملکرد و دمونتاژ

ج - آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری شامل : آنالیز مواد، بررسی فرایند ساخت، آنالیز ابعادی، آنالیز الکتریکی

د - بهبود محصول و آنالیز ارزش

ه - برنامه ریزی تولید و تضمین کیفیت

و - تهیه مستندات فنی