021-40440433

 

شرکت بهپو فناوری نوین، با اتکاء به تجمیع تخصص، تجربه و فناوری در مجموعه ای پویا و منسجم، آمادگی همکاری با صنایع مختلف، جهت تامین قطعات مصرفی را دارا می باشد. نیروی متخصص، تجربه ی روزافزون و بکارگیری روش های ساخت متنوع بر اساس نوع قطعه و نیاز مشتری، تضمین کننده کیفیت و هزینه تمام شده قطعه می باشد. 

 

تولید قطعات پرتیراژ  صنایع (خودرو، نفت، معادن، غذایی)